6th Nature Photo Festival

we will organize, together with the "Kulturkommissioun Steinsel", the 4th Nature Photo Festival which will happen November 7th, 2015 at the "Kultursall" in Steinsel read more»

LNF - NEWS

The LNF won the "Challenge Good-Year 2015". see details»

LNF - prochaine activité

10 Juni 2015 - Ausfluch op d' Aarnescht zu Nidderanven. Zesummen mam Mr. Orchidee besichen mer dësen besonnesch schützenswerten Fleck hei zu Lëtzebuerg. read more»